For at besøgende på hjemmesiden ikke skal blive præsenteret for en 404 side når de besøger en side som ikke længere er tilgænglige så er det en god ide at sende dem videre til en fungerede og tilsvarende side via redirect.

Dette er relevant hvis man har bygget en ny hjemmeside og url strukturen ikke matcher 100%.

Hvad er 301?

301 er http status koden for en permanet redirect modsat 302 som er en midlertidig.

Opsætning

Benytter man Wordpress kan der installeres et plugin men ønsker man effektiv håndtering og kan gøre det selv er det faktisk bedst at opsætte direkte i .htaccess sådan her:

Redirect 301 /fra-url /til-url

hvor /fra-url er den url som ikke længere er tilgængelig og /til-url er den nye adresse.

En konfiguration kan også tage eksterne urls sådan her:

Redirect 301 /fra-url https://anden-hjemmeside.dk/blog/til-url

Live eksempel

Prøv at klikke på https://errorlog.dk/hvad-er-dns og den vil fører dig videre til https://errorlog.dk/faq/hvad-er-dns, for den er opsat med Redirect på denne måde:

Redirect 301 /hvad-er-dns /faq/hvad-er-dns

Se også redirect via PHP

Redirect af folder til anden folder

Istedet for at håndtere een fil kan der opsættes til at tage alle match i en mappe og sende dem videre

RedirectMatch 301 /folder1/(.*)$ /folder2/$1