En konvertering er når du opnår dit mål. Det kan være et køb på din webshop eller at de udfylder en formular. Når du optimerer konverteringen går du ind og ser på din konvertering og hvordan denne kan blive bedre. Er din konvertering på 2% betyder det at 2/100 foretager det du ønsker. Konverteringsoptimering er arbejdet med at øge antallet af konverteringer. Du går ind og arbejder med tekst, budskaber, farver og design. Du undersøger hvordan den besøgende agerer og arbejder ud fra det.