Lageromkostninger er de omkostninger som er forbundet med varelageret. Kapitalen der er bundet til lageret og driften af lageret, dvs. Husleje, lys, varme og lønninger. I regnskabet vil den ikke være registreret som lageromkostninger, men vil ligger under eksterne omkostninger. Kapitalbindingen er den største omkostning forbundet med lageret.