Din leverandør er virksomheden som leverer dit varelager. De er med andre ord en grossist. De tjener penge på at købe og sælge varer. Skab et godt bånd til din leverandør. Lav aftaler over tid, der er til din fordel og som de kan gå med til uden at den mindsker deres overskud.